به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛ با نابسامانی اقتصادی در هر کشوری ؛  اولین قشری که  آسیب پذیر می بیند قشر کارگری است  و حال ؛در ایران نیز شرایط اقتصادی وضعیت معیشت کارگران را تحت الشعاع قرار داده است و اعتراض هایی نیز در این راستا شکل گرفته که علت اصلی  آن تامین نیازهای اولیه جامعه کارگران و بهبود در وضع معیشت بوده است ،اما همیشه افرادی به دنبال انحراف این جریان بوده اند و سعی داشته اند تا مطالبات کارگران که در پی بهبود وضع معیشتی و تامین نیازهای اولیه زندگیشان است را تبدیل به یک مطالبه سیاسی کنند و این مطالبات را از مسیر اصلی و هدف های معین خود دور کنند.

 میکائیل صدیقی ؛فعال کارگری و رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان های مریوان و سروآباد  در خصوص وجود افرادی با گرایش های فکری متفاوت در بین کارگران که سعی در انحراف جریان صنفی دارند و چه صدماتی به جامعه کارگری وارد می کنند بیان کرد : طبق ماده 131 قانون کار تشکل هایی در وزرات کار، رفاه و امور اجتماعی ثبت شده اند و مشغول به فعالیت هستند که ماهیت مشخصی را در راستای تحقق مطالبات و پیگیری حقوق کارگران دارند و تلاش های خود را انجام می دهند ،اما هستند احزابی که تفکرات سیاسی دارند و برای رسیدن به منافع واهداف سیاسی خود از نام کارگران و مطالبات صنفی آن ها سواستفاده کنند.

وی با بیان اینکه تشکل های  کارگری باید در راستای احقاق حق پیگیری مطالبات و بررسی مشکلات جامعه کارگری فعالیت کنند تا صدای قشر کارگر را به مسئولین برسانند و از ورود جریانات سیاسی به داخل این مجامع و تشکلات جلوگیری کنند گفت : البته باید آموزشی نیز در این خصوص به کارگران داده شوند تا به حق و حقوق خود توجهی ویژه داشته باشند و تفاوت ما بین فعالیت های صنفی و فعالیت های سیاسی را برای آن ها شفاف کرد.

این فعال کارگری در خصوص اعتراضات اخیر کارگران که مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس صورت گرفت افزود :افرادی که دست به این اعتراضات زده اند و تجمعاتی به صورت مسالمت آمیز برگزار کرده اند خواهان پیگیری مطالبات جامعه کارگری و همچنین بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه بوده اند که مبحثی کاملا صنفی است.وقتی فردی از اولیه ترین نیازهای خود مانند بیمه ،دستمزد مناسب  محروم است و دغدغه ای به جز بهبود اوضاع معیشت خود و خانواده ندارد راهی به جز اعتراض در پیش رو ندارد و باید دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولیان امر که اجازه فعالیت تشکل های صنفی کارگری را صادر کرده اند ،صدای این قشر بزرگ از جامعه را بشنوند و بدانند این اعتراضات یک مطالبه صنفی است و هیچ مطالبه سیاسی در آن نهفته نیست.

صدیقی  به موضوع حمایت هایی که  وزارت کار می تواند  از جامعه کارگری داشته باشد عنوان کرد :در مبحث تشکیل تشکل های صنفی، اداره کار به عنوان ناظر ظاهر شده است و در این خصوص نیز همکاری های لازم را با جامعه کارگری برای ایجاد یک تشکل متحد و منسجم داشته است و در امور داخلی انجمن های صنفی نیز دخیل نبوده است ،اما در مبحث پیگیری مطالبات و تحقق خواسته های کارگران کوتاهی هایی را انجام داده اند که موجب عدم پرداخت حقوق چندماهه قشر عظیمی از کارگران در سراسر کشور شده است .

وی در پایان  افزود: وزرات کار به عنوان یکی از مراجع مربوطه، خود نیز باید به دنبال پیگیری حقوق کارگران باشد و از مقام کارگر سیانت کند و در مقابل کارفرما طرف کارگران را بگیرد.