به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

س:نانوایان و کارگران و نظائر آنان‌که روزه در فصل گرما برای آن‌ها سخت و طاقت فرسا است، چه وظیفه‌ای دارند؟

پاسخ:اگر بتوانند به‌گونه‌ای (مثلاً کار در شب یا خنک کردن فضای کار) روزه را بدون مشقت شدید بگیرند، گرفتن روزه واجب است؛ و در غیر این صورت اگر ترک کار در ماه رمضان، حرجی است می‌توانند روزه نگیرند، ولی تا ماه رمضان بعد، باید قضای آن را بجا آورند.