به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ؛ ظهر امروز طوفان بسیار شدیدی بسیاری از نقاط مختلف استان یزد را در بر گرفت و میزان دید را به کمترین حد ممکن رساند.

تصاویری از محاصره یزد توسط طوفان شن

تصاویری از محاصره یزد توسط طوفان شن

تصاویری از محاصره یزد توسط طوفان شن

تصاویری از محاصره یزد توسط طوفان شن

تصاویری از محاصره یزد توسط طوفان شن