به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا: احمد مسجد جامعی در جریان صد و چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران در واکنش به تخریب مجسمه خیام در پارک لاله گفت: مجسمه خیام در پارک لاله وجود دارد که در گذشته در باغچه پر از گل از سوی استاد صدیقی ساخته شد و در حال حاضر در محاصره درختان است.

وی تصریح کرد: مجسمه به دلیل باد و باران و عوامل انسانی آسیب فراوانی دیده است.

عضو شورای شهر تهران ضمن تاکید بر لزوم توجه به آثار فرهنگی عنوان کرد: باید مجسمه ها ثبت شود. مجسمه هایی چون فردوسی نیز از آن جمله است.

مسجد جامعی تاکید کرد: باید آسیب رسانی به مجسمه را خاتمه بدهند. مجسمه ها آثاری با ارزش های فرهنگی هستند و جز  میراث فرهنگی تهران است که باید ثبت شود.