به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ کسبه و مالکین حوالی دانشگاه تهران حدود بیست سال با طرحی درگیر هستند که تا کنون اعتبارات بسیاری را از آن خود کرده است با این حال این روزها خبر از عقب نشینی متولیان این طرح داده شده و طرح توسعه دانشگاه تهران به بن بست خورده است از این رو چندی پیش شورای عالی معماری شهرسازی پایان این طرح را اعلام کرده و بدین ترتیب خانه ها و املاک محدوده ی طرح توسعه دانشگاه تهران از فریز خارج شد؛ اما جزئیات این مصوبه جدید چیست و مردم تا چه میزان اختیارات دارند؟

سالاری: چرخش طرح توسعه دانشگاه به سمت ساماندهی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در رابطه با سرنوشت طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: موضوع بازنگری طرح توسعه دانشگاه تهران در جلسه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با حضور اعضای اصلی شورای عالی و تعدادی از اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی و ریاست محترم شورای شهر تهران مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به گزارشی که دانشگاه تهران در این خصوص ارائه داد و کمیته فنی شورای عالی از مجموعه مصوبات گذشته ارائه داد، قرار شد که رویکرد این طرح از توسعه به سوی ساماندهی منتقل شود و تنها طرح توسعه فضای پیرامونی مد نظر طرح، قرار نگیرد.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: گفتمان در فضای مدنی سبب شد که این اتفاق مهم رخ بدهد. همچنین  جلسات شورای شهر و کمیسیون های تخصصی و سایر تشکل های مدنی به کرات تشکیل شد در نهایت تصمیم گیران در این جلسه به این نتیجه رسیدند که رویکرد تملک و تداوم تملک را به سمت مشارکت دهی تغییر بدهند که تثبیت و فریز املاک باقی مانده به نحوی برداشته شود.

سالاری در تشریح این مصوبه شورای عالی شهرسازی گفت: برداشته شدن فریز ها به این معنا نیست که صاحبان املاک می توانند بفروشند و خریداران می توانند هر کاربری احداث کنند بلکه بنا است که این املاک دیگر فریز نباشد و دانشگاه تهران در حد املاکی که تا کنون تملک کرده در راستای مصوبات قبلی که در این طرح وجود داشته، عمل کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: در خصوص مابقی پلاک هایی که هنوز تملک نشده با مشارکت صاحبان املاک و خانه ها لازم است که اقداماتی انجام شود تا در چارچوب طرح ساماندهی دانشگاه تهران فعالیت هایی صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مردم چگونه می توانند خانه ها و املاک خود را خرید و فروش کنند، گفت: مردم بر اساس طرح تفصیلی و طرحی که در نهایت شش ماه دیگر باید تصویب شود می توانند اقدام کنند و بر آن اساس سطح اشغال و تعداد طبقات مشخص خواهد شد؛ منتهی باید در قالب کاربری هایی که در طرح ساماندهی دانشگاه تهران وجود دارد به بهره برداری برسد نه هر نوع کاربری که مالک مجموعه در نظر دارد.

عضو دو دوره شورای شهر تهران تاکید کرد: ضوابط میراثی در این طرح باید رعایت شود؛ البته در پهنه هایِ دیگرِ بلوک های شهری این قوانین وجود دارد. به عنوان مثال در منطقه مسکونی، نمی توان تجاری اداری ساخت.

سالاری در رابطه با چرایی تصمیمات شورای عالی اظهار کرد : شورای عالی شهرسازی به این نتیجه رسید که رویکرد غالب بر مصوبات قبلی مبتنی بر توسعه بوده و بنا است به سمت ساماندهی حرکت کند؛ همچنین به این نتیجه رسیدند تداوم این رویکرد، امکان تحقق مولفه های مربوط به حفظ هویت و جایگاه و نقش دانشگاه تهران را زیر سوال می برد و آسیب های جدی را در ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی در خصوص جایگاه دانشگاه تهران و نقش این دانشگاه در پیش برد اهداف ترسیم شده، دارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به طرح ساماندهی حوزه پیرامونی دانشگاه تهران که بنا است در آبان ماه کلید بخورد، گفت: بنا است طرح جدید با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی نفوذان پیش برود تا دانشگاه تهران و شهرداری تهران با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی اقدامات لازم را انجام بدهند.

سالاری با بیان اینکه دانشگاه تهران جز میراث تاریخی است، اذعان کرد: بخش قابل توجهی از  دانشگاه تهران دارای ارزش تاریخی است از این رو این طرح باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در چارچوب میراث فرهنگی اقدامات لازم انجام شود.

وی تصریح کرد:  محدوده ملاک عمل طرح ساماندهی، حریمِ درجه یک ثبتی دانشگاه تهران در بخشِ شمالیِ محورِ انقلاب خواهد بود و دیگر بیش از آن نباید گسترش پیدا کند.

عضو دو دوره شورای شهر تهران با اشاره به سایر جزئیات طرح جدید توسعه دانشگاه تهران عنوان کرد:  تغییرات در محور شمالی دانشگاه تهران در طرح جدید باید با حفظ ضوابط میراث فرهنگی مربوط به قطعاتی باشد که تا این تاریخ تملک شده اند ، باشد و کاربری اراضی این قطعات مطابق مصوبه دهم خرداد ماه سال 89 شورای عالی آموزش و تحقیقات فناوری به کار گرفته شود و اولویت با ساماندهی قطعاتی است که تملک و در وضع فعلی رها شده اند.

سالاری ادامه داد: بخش هایی که تملک کامل نشده اند باید تغییر رویکرد به سوی پالایش عملکردی و با جلب مشارکت مالکین و سرمایه گذاران بدهد. در نهایت در بخش های باقی مانده دیگر ضرورتی بر تملک از سوی دانشگاه تهران وجود ندارد؛ از این رو  مالکین و سرمایه گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا در حریم درجه یک اثر ثبتی دانشگاه تهران و الزامات استقرار فعالیت که بر اساس ملاحظات همجواری با دانشگاه تهران ارائه خواهد شد قادر به بهره مندی از حقوق مالکانه خود خواهند بود.

این عضو شورای شهر تهران افزود: بدیهی است بخشی از عملکرد های مجاز به استقرار، معطوف به حفظ جریان سکونت و خدمات رسانی خواهد بود. بدین منظور سکونتگاه در طرح جدید وجود خواهد داشت با این حال در طرح جدید میزان سکونتگاه و موقعیت آن خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح در بافت ارزشمند شهر تهران در بر دارنده خاطرات جمعی از ساکنان و مردم شهر تهران است شورای عالی اعلام کرده که طرح ساماندهی باید با حفظ شاکله کل بافت و بناهای واجد ارزش بافت معاصر و مکان رویدادهای اجتماعی و فرهنگی که این محدوده طی سال های گذشته محور مکان رویدادهای زیادی بوده، صورت بگیرد. ضمنا در یکی از بندها تصریح شده که شبیه سازی ناشی از استقرار فعالیت های جدید در محدوده ی طرح و تاثیرات آن در معابر پیرامونی توجه و کنترل شود.

سالاری در توضیح بندهای این مصوبه شورای عالی شهرسازی گفت:. کنشگری ذینفعان و جامعه مدنی باعث شد که دانشگاه تهران و شورای عالی شهرسازی عقب بشینند و املاک باقی مانده از فریز کامل در بیاید و هر گونه ساخت و ساز و تغییر کاربری و استقرار کاربری مطابق با طرح ساماندهی دانشگاه تهران باشد که در شش ماه آینده باید تصویب شود که البته در این طرح ساماندهی جامع، سکونتگاه وجود خواهد داشت.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:  ممکن است مردم به این نتیجه برسند که اگر تغییر عملکرد بدهند و مطابق طرح ساماندهی عمل کنند شاید به لحاظ مادی هم از منظر سرمایه گذاری بیشتر از مسکونی منتفع شوند.

نژاد بهرام:  مردم با مراجعه به شهرداری ها از وضعیت املاک خود اطلاع کسب کنند

در ادامه زهرا نژاد بهرام؛ عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در رابطه با خروج طرح توسعه دانشگاه تهران از فریز اظهار کرد: طی این مصوبه که توسط خانم صادق و امضا حاضرین ابلاغ شده است، طرح ساماندهی حوزه پیرامونی دانشگاه تهران با تغییر اساسی رویکرد با هدف جلب حداکثری مشارکت ذینفعان و ذی نفوذان و رعایت چهارچوب ظرف 6 ماه  در اختیار کمیسیون ماده 5 مورد بررسی قرار بگیرد و  مکلف هستند طرح نهایی را در کمیسیون ماده 5 تا آبان ماه سال جاری مصوب کنند که شامل محدوده های حریم ثبتی دانشگاه تهران و قسمتی که تملک شده خواهد بود نه بیشتر .

وی اضافه کرد:  باید در محدوده ی مسکونی نیازهای توسعه فضای دانشگاه با حفظ ضوابط میراث فرهنگی در نظر گرفته شود و هنگامی که در طرح مشخص شد لازم است تا در کمیسیون ماده 5 مصوبه اش را بگیرد. نکته ی مهم این است که در سایر بخش ها که تا کنون تملک کامل نشده رویکرد طرح از تملک تخریب و بازسازی توسط دانشگاه به پالایش عملکردی با جلب مشارکت مالکین و سرمایه گذاری تغییر پیدا کرده است و دیگر حق تملک ندارند.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران عنوان کرد: مالکین می توانند شریک طرح ها شوند ولی تنها طبق ضوابط و چارچوب می تواند فعالیت داشته باشد. دانشگاه تهران ثبت میراث است و باید ضوابط میراثی در آن رعایت شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی تا کنون فروخته اند متضرر نشده اند، گفت: ماجرا برای کسانی که فروخته اند تمام شده و از الان به بعد کسانی که خانه هایشان تملک نشده باید تکلیفشان مشخص شود.

نژاد بهرام در توضیح این مصوبه جدید شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: کاربری اراضی این قطعات مطابق با مصوبه مورخ 10 خرداد 89 شورای عالی آموزش تحقیقات و فناوری خواهد بود. اولویت با ساماندهی قطعات تملک شده که در وضع فعلی رها شده است. به عنوان مثال دانشگاه تهران ممکن است چند بلوک میانی را تملک کرده و بقیه را رها کرده باشد که اولویت با آن املاک خواهد بود یعنی دانشگاه تهران هر طرحی که دارد در آن باید تکلیف املاک رها شده را مشخص کند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص وضعیت املاک مردم در این محدوده اظهار کرد: مردم می توانند به شهرداری ها مراجعه کنند چرا که فریز برداشته شده است. بنا است بقیه طرح های توسعه دانشگاهی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.