به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ دوره های پیشین مدیریت شهری کمتر شاهد حضور معترضین مقابل صحن شورای شهر تهران بودیم این در صورتی است که این روزها کمتر زمانی است که شاهد حضور معترضین در مقابل شورای شهر نباشیم. بخش عظیمی از این اعتراضات به مطالبات مالی باز می گردد و برخی دیگر به اعتراضات شهروندی! با این حال برخی گمانه ها از هدایت این اعتراضات خبر می دهد؛ افشین حبیب‌زاده، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، هدایت آن را از سوی افراد و ارگان های خاص رد می کند و بر لزوم وجود این اعتراضات تاکید دارد.

رئیس کمیته نظارت شورا شورای شهر تهران در این رابطه به خبرنگار برنا گفت: نمی توانم اظهار نظری در خصوص غیر واقعی بودن تحصن ها انجام بدهم. به نظر من هر گروهی که در شهر تهران ذینفع است و احساس می کند حرفی برای گفتن دارد و می خواهد بدین ترتیب صدایش را به گوش مسئولان مدیریت شهری برساند می تواند خواسته های خودش را در چارچوب ضوابط و مقررات مطرح کند ما هم شنوای حرف های آنان هستیم.

حبیب‌زاده در رابطه با راستی آزمایی تجمع پیمانکاران تصریح کرد: تصور می کنم بخش عمده کسانی که تجمع می کنند افرادی هستند که بدهی شان قطعی شده و بر اساس صورت وضعیت هایی که داده اند مورد تایید عناصری که در قرار داد ذکر شده رسیده و در حال حاضر به دنبال مطالبات معوقه خود هستند.

رئیس کمیته نظارت شورا شورای شهر تهران در خصوص جزئیات مطالبه معترضین اظهار کرد: عمده این اعتراضات مربوط به مطالبات سنواتی سال ها گذشته است که قطعا شهرداری تهران باید پاسخگو باشد؛ البته شهرداری تهران به جهت مشکلات مالی که دارد باید از روش های دیگری استفاده کند تا با این افراد تسویه حساب شود.

حبیب‌زاده در توضیح روش های تسویه حساب با طلبکاران شهرداری گفت: این روش‌ها می تواند تهاتر و غیر نقد و... باشد که معتقدم شدنی است اما طی برنامه ای و به مرور در حال انجام است.

وی در رابطه با اعتراضات و تحصنی که شهروندان در پشت درهای شورای شهر انجام می‌دهند، گفت: ما نمی‌توانیم این را بهانه ای قرار بدهیم و بگوییم این افراد نمی توانند صدای خود را به گوش مدیران شهری برسانند ولی چارچوبی دارد و نباید مخل آسایش شهروندان باشند.

عضو شورای شهر تهران در رابطه با ساماندهی اعتراضات شهروندی اظهار کرد: به عنوان پارلمان شهری لازم است مکانی را تصویب کنیم تا افراد و گروه های مختلف بتوانند برای بیان خواسته های خود در آن جا حضور داشته باشند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران اضافه کرد: همیشه خواسته های شهروندان در قالب بدهکاری و پیمانکاری نیست و گاهی خواسته‌ها عمومی دارند و معتقدم شهروندان باید صدای خود را به گوش مدیران شهری برسانند.

حبیب زاده در پایان بیان کرد: شاید بهتر باشد این افراد برای اینکه مخل تردد وسایط نقلیه نباشد مکانی در پارک شهر پیش بینی شود که مورد رویت مدیران شهری بوده نه اینکه جای دور دست ببریم تا خواسته های خود را به گوش مدیران برسانند.