به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛با توجه به مصوبه هیات محترم دولت، مدارس استان در روزهای شنبه چهارم خردادماه 98 و همچنین چهارشنبه هشتم خردادماه 98 (روزهای پس از شب های پرفیض قدر) با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مدیران محترم مدارس لازم است در خصوص هماهنگی زمان برگزاری امتحانات در تاریخ های فوق برنامه ریزی لازم را معمول دارند.