به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛ مجید فراهانی در جریان صد و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به لزوم شفافیت مالی در شهرداری تهران گفت: ارتقاء سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان از شورای شهر است، انتظاری که متاسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به آن پاسخ مناسب و در خور شانی داده نشده است و زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان نسبت به سلامت مالی اداره شهر شده است. 

وی افزود: بر اساس تبصره 7 مصوبه «اصلاحیه مصوبه انتخاب ذی حساب و عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران،سازمانها و شرکت های تابعه»ابلاغی به شماره 5673/895/160 به تاریخ 12/4/86 ذیحساب موظف است هر دو ماه یک بار گزارش نظارتی از حسن اجرای مصوبات بودجه شهرداری تهران و واحدها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:  همچنین بر اساس  تبصره3 مصوبه «تایید 30 نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذی حساب در واحدهای تابعه» ابلاغی به شماره 11467/2463/160 به تاریخ 24/4/1397،به‌منظور ارتقاء سطح سلامت اداری، انضباط مالی و پایبندی به مقررات قائم‌مقامان ذیحساب دو (2) مکلفند درصورتی‌که انجام خرجی را برخلاف قوانین، مقررات و مصوبات شورا تشخیص دهند با اخذ دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت دستوردهنده خرج، مراتب را مطابق فرم بند 15«آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف و حدود اختیارات ذیحساب و نحوه انتخاب قائم‌مقامان ذیحساب دو» به ذیحساب شهرداری تهران اعلام و رونوشتی از گزارش فرم را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نمایند.

فراهانی خاطر نشان کرد: متاسفانه علی رغم تصریح مصوبات شورا این تکالیف قانونی توسط ذیحساب شهرداری تهران و قائم مقامان ذیحساب دو (2)واحدهای اجرائی با بی توجهی کامل مواجه شده و هیچ گونه گزارشی تاکنون به شورا تقدیم نشده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی عنوان کرد: بر همین اساس در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « ارائه گزارش نظارتی از حسن اجرای مقررات مالی و معاملاتی شهرداری تهران و واحدها ،سازمانها،شرکتها و موسسات وابسته » به ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب دو (2)شهرداری تهران تذکر می دهم.

فراهانی گفت: به عنوان رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا و در اجرای مصوبات یاد شده در تاریخ 2/11/1397 طی نامه شماره 32003/161 و سپس در تاریخ 19/12/1397 در نامه شماره37566/161 از ذیحساب شهرداری تهران جناب آقای خسروی خواستار ارائه گزارش نظارتی از حسن اجرای مقررات مالی و معاملاتی شهرداری تهران و واحدها ،سازمانها،شرکتها و موسسات وابسته شدم که متاسفانه این نامه ها  تاکنون بدون پاسخ مانده است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: اینجانب نارضایتی خود را از عدم اجراء مقررات و گزارشگری به شورا پس از اخذ رای توسط ذیحساب شهرداری تهران اعلام می نمایم و خواستار پایان دادن به این روند عدم گزارشگری و پنهان سازی اطلاعات نظارت مالی حین خرج هستم.

717dfcf6-5662-4a1d-a91d-ac6b6afddad8