به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ در پژوهش های جدید، محققان با استفاده از طیف نگار تصویر برداری تلسکوپ فضایی هابل موفق شدند قمر سیاره مشتری را با نور مادون قرمز اسکن کنند. در این بررسی نشانه های طیفی یافت شده که خبر از وجود سدیم کلراید یا به عبارتی کلرید سدیم یا همان نمک طعام می دهد.

اما برای اینکه موضوع را بهتر درک کنید بیایید به پژوهشی باز گردیم که در سال 2015 انجام شده بود. در آن سال «کوین هَند»، محقق آزمایشگاه پیشران جت ناسا نمونه هایی از نمک اقیانوس را در شرایطی مشابه قمر اروپا آزمایش کرد و آنها را در معرض بمباران تابشی قرار داد. سدیم کلرید آزمایش شده توسط او تغییر رنگ داد و به شکل سایه هایی در آمد که مشابه آن در منطقه زرد رنگی از قمر اروپا به نام «Tara Regio» دیده شده است. طیف نگار تصویر برداری هابل در شکاف های این بخش قمر اروپا نشانه هایی از تابش سدیم کلراید یافته و به این ترتیب دانشمندان معتقدند که این منطقه می تواند شامل نمک های دریایی فراوان باشد.

گفته شده در صورتی که اروپا واقعاً شامل نمک طعام باشد احتمالاً مشابه با زمین شامل شکاف های گرمایی خواهد بود. شکاف های گرمایی، چاه هایی روی سطح زمین هستند که دمای آب های اطراف خود را افزایش داده و روی کره خاکی ما معمولاً ارگانیسم های متنوعی را به خود جذب می کنند. در این صورت مشابه با زمین کلراید مورد نیاز برای این ترکیب از همین چاه های زیر اقیانوس اروپا سرچشمه می گیرد. تمامی اینها به این معنی است که شاید قمر مشتری شرایط مساعدی برای تشکیل حیات داشته باشد. به نظر می رسد باید منتظر ارسال کاوشگر کلیپر ناسا در سال 2023 به اروپا باشیم تا شرایط زیستی این قمر دقیق تر بررسی شود و در مورد وجود حیات احتمالی اطلاعات بیشتری کسب کنیم.