به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ عبدالمحمد زاهدی روز پنجشنبه در نشست نمایندگان احزاب و تشکل های قزوین با جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور افزود: حضور اقشار و تشکل های مختلف از سنین مختلف در این نوع نشست ها می تواند تمرینی برای گفت و گو و همکاری با حفظ مواضع و دیدگاه ها باشد و در شرایط امروز همه نیازمندیم که در کنار حفظ سلایق، برای شناخت منافع ملی تلاش کنیم.

وی با اشاره به برخی مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان احزاب و تشکل ها اضافه کرد: در انتصاب بانوان به نسبت پست های مدیریتی استان، قزوین مقام اول را دارد اما در حوزه جوانان قدری کم کاری شده است.

زاهدی ادامه داد: قزوین در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری ظرفیت های فراوانی دارد اما امکانات و مکان های آن برای فعالیت های هنری بسیار محدود است.

وی گفت: ساختمان تئاتر شهر این استان هم، بعد از گذشت یازده سال همچنان متوقف مانده و مشکل آن هم در اختیار استان نیست.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که اقدامات سیاسی خود را در قالب فعالیت های حزبی دنبال کنیم چرا که احزاب ساماندهی شده و منسجم تر هستند.

وی با بیان اینکه حزب فعالیت ها را در چارچوب قانون می آورد گفت: فضای سیاسی هر جامعه ای مانند دیگ بخار است و اگر همواره حرارت متعادل نداشته باشد با افزایش حرارت بیش از حد یکباره منفجر می شود.

وی گفت: احزاب، رسانه ها و سازمان های مردم نها، نماینده افکار عمومی هستند و همین نوعی سازماندهی است که نظرات افکار عمومی از این طریق آن منتقل و انتقادات مطرح شود.