به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال با کسب 76 رای نماینده کشورهای عضو در مقابل عربستان با 54 رای، موق به کسب آخرین کرسی شورای اجرایی سازمان هواشناسی منطقه آسیا شد.