به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حتما برای شما اتفاق افتاده است شب هنگام می‌خواهید استراحت کنید اما نورپردازی ساختمان‌های مجاور اجازه خواب به شما نمی‌دهد و نور را در چشمان‌تان می افکند؛ هنگامی که اعتراض دارید و جستجو می‌کنید متوجه می‌شوید دستورالعملی برای نورپردازی ساختمان‌ها وجود ندارد و هر کسی می‌تواند ساختمان خود را با هر نوع نورپردازی زیباتر کند. این در حالی است که گاهی آلودگی نوری به محیط زیست آسیب زده و یا برای اهالی محل  ایجاد مزاحمت می‌کند.

خبرنگار برنا برای بررسی این موضوع به سراغ دو تن از متولیان امر شهری رفت تا از چگونگی نورپردازی معابر و ساختمان‌های شهری اطلاع کسب کند.

تنها نمایِ شبِ ساختمان‌های شاخص کنترل می‌شود!

‌مهدی صالحی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، در رابطه با نبود دستورالعمل خاص جهت نورپردازی ساختمان‌های سطح شهر به برنا گفت: نورپردازی در شهر، کمیسیون تخصصی در سازمان زیباسازی دارد یعنی اگر کسی می‌خواهد نورپردازی کند باید تائیدیه آن جا را داشته باشد.

وی افزود: ما در کمیسیون بناهای شاخص نماینده‌ای از سازمان زیباسازی داریم تا نمای شب ساختمان‌های شاخص را کنترل کنیم.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران عنوان کرد: متخصصین در سازمان زیباسازی دستورالعملی برای  نورپردازی دارند و آنها باید اظهار نظر کنند.

طرح جامع نورپردازی در حال تدوین است؛ مطمئن نیستم نتیجه بخش باشد

علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، نیز در این خصوص به برنا گفت: طرح جامع نورپردازی در حال تدوین است و فعالیت‌هایی انجام می‌شود و مطمئن نیستم نتیجه خوبی داشته باشد.

رئیس کمیته معماری و نماهای شهری در رابطه با آلودگی نوری که شب هنگام به داخل ساختمان‌های مسکونی می‌رسد، گفت: جداره ساختمان‌های مسکونی نباید نورپردازی شود که متاسفانه در حال حاضر انجام می‌شود و آلودگی بصری ایجاد می‌کند چراکه عمده ساختمان‌هایی که در شهر است مسکونی است و نباید نمای‌شان نورپردازی شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: طرح جامع نورپردازی را سازمان زیباسازی تهیه می‌کند که چنانچه تدوین شود برخی از آن‌ها را تعیین تکلیف می‌کند.

اعطا در رابطه با تدوین طرح جامع نورپردازی شهری تاکید کرد: تدوین این طرح در مرحله شرح خدمات است و هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

در نهایت ممکن است این طرح، دستورالعمل‌هایی در راسته‌های اصلی شهر برای نورپردازی مشخص کند. از این رو ضوابط و مقرراتی وضع می‌کنند تا بگویند نورپردازی طبق این مقررات باشد و خیلی نمی‌توانند به جزئیات وارد شوند.