به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ چه زمانی افسران کارشناس تصادفات کروکی غیر سازشی یا قضایی ترسیم می کنند؟

1- تصادف منجر به جرح یا فوت

2- عدم ارائه بیمه از سوی مقصر

3- خسارت بیش از تعهد بیمه

4- اعتراض طرفین به نظر کارشناس

5- عدم ارائه مدارک لازم از سوی طرفین

تصادف صحنه بهم خورده چیست؟

اگر در یک تصادف، یکی از طرفین تصادف صحنه را ترک نماید یا وضعیت را بگونه ای تغییر دهند که امکان اظهار نظر کارشناسی برای کارشناس تصادفات بدوی راهور  که وارد محل شده وجود نداشته باشد، اصطلاحا این تصادف را صحنه بهم خورده می نامند.

کارشناسان برای ترسیم این نوع کروکی باید موارد زیر را مد نظر داشته باشند:

1- گزارش کلانتری

2- نظریه پزشکی قانونی

3- اظهارات طرفین تصادف

4- اظهارات شهود

5- بازدید از وسائل نقلیه

6- بازدید از محل تصادف

7- ترسیم کروکی فرضی