به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ نما و منظر در ساختمان های تهران معنا و مفهومی ندارد. این روزها شهری خاکستری داریم که هیچ منطقی برای منظر این بناهای بلندمرتبه وجود ندارد از این رو می توان ادعا کرد آنچنان که باید به معماری ایرانی و اسلامی توجه نشده است. در این رابطه خبرنگار برنا به سراغ مهدی صالحی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران رفت. وی در رابطه با وضعیت فعلی نماهای ساختمانی در تهران گفت: بهم ریختگی اتفاق و محصول یک دوره در پایتخت است؛ در گذشته هر کسی هر نمایی که میخواست در شهر می ساخت و کسی ممانعت نمی کرد.

صالحی افزود: در گذشته هر فردی هر چیزی را که دلش میخواست در نما ایجاد می کرد ولی در حال حاضر چارچوب مشخص دارد و این اتفاق نمی افتد. حال وقتی در شهر حرکت می کنید همه ی این ها را در کنار هم می بینید.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در رابطه با جزئیات قوانین مربوط به نما در شهرداری تهران بیان کرد: نماهای مختلف و چیزی که یادآور نماد کلاسیک اروپا باشد نباید وجود داشته باشد.

صالحی اضافه کرد: در حال حاضر نما متناسب با محیط است و ما معماری محیطی داریم. معماری که در منطقه 12 انجام می شود با معماری اصیل مناطق متفاوت است و باید ماهیت محلی داشته باشد.

وی گفت: این که برای شهر تهران الگو و کلیشه بگذاریم در اولویت ما نیست و سعی می کنیم تهران را بر اساس سیما و منظر شهری پهنه بندی کنیم و این یکی از الزامات طرح تفصیلی بوده است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: پهنه بندی شهر تهران  تا کنون 60 درصد پیشرفت داشته و امیدواریم تا پایان سال 98 آن را ارائه تا الگوهای همسان پهنه بندی داشته باشیم.