به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ فریبا رضایی روز سه شنبه در همایش گسترش و ترویج مشاغل سبز در راستای توسعه پایدار اظهار داشت: کسانی در ارتباط با مسایل زیست محیطی اظهار نظر می‌کنند که نه تجربه و نه دانشی در این زمینه دارند.

وی با اشاره به اینکه اکوسیستم زریبار از بهترین های کشور است، افزود: سال هاست پاسگاه برده رشه برای گشت و کنترل و پایش پناهگاه حیات وحش زریبار راه اندازی شده که محیط بانان مستقر در آن با جان و دل برای حفاظت از این پناهگاه و تالاب بین المللی فعالیت می کنند.

رضایی با بیان اینکه وقتی آتش سوزی در تالاب زریبار اتفاق می افتد نباید تمام عملکرد و فعالیت های محیط بانان و کارشناسان محیط زیست را زیر سوال برد، اضافه کرد: آتش زدن نیزارهای تالاب زریبار یا برای راه باز کردن مسیر توسط صیادان غیر مجاز و یا کسانی که نیزارها را مزاحم خود می دانند، به طور عمدی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی نیزارهای تالاب زریبار نباید به عنوان مساله ای بغرنج مطرح و تمام مطالعات و پایش های ما را زیر سوال ببرد، یادآور شد: ساخت و ساز غیر مجاز اهمالی است که توسط شهرداری مریوان در محوطه دریاچه زریبار اتفاق افتاده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان اظهار داشت: بخش آموزش و پژوهش محیط زیست هنوز در اولویت توزیع اعتبارات قرار نگرفته است و این جای تاسف دارد.

رضائی با اشاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست دبیرخانه مدیریت سبز استان است، تاکید کرد: تا جایی که توانستیم مدیریت سبز در ادارات را پوشش و بر مصرف انرژی و کاغذ در بخش دولتی نظارت کردیم.

وی با وجود اعتبارات و نیروی کم در حال انجام وظیفه هستیم، افزود: محیط بانان ۵۰ درصد پرسنل ما را تشکیل می دهند و در سخت ترین شرایط سکونتی در پاسگاه ها خدمت می کنند که نیازمند امکانات رفاهی حداقل برای محیط بانان هستیم تا عرصه ها را به خوبی مدیریت کنیم.