به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ امید محدث در هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی جوانان با بیان اینکه بررسی مصوبات آخرین نشست شورای عالی جوانان که در سال گذشته برگزار شد به پایان رسیده و ابلاغ شده است، مصوبات مذکور را تبیین کرد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان از اصلاح آیین نامه های ستاد ملی و ستاد های استانی ساماندهی امور جوانان به عنوان نخستین مصوبه یاد کرد و گفت: در آیین نامه های مذبور تعداد اعضا و جلسات تغییر پیدا کرد تا سطح جلسات از نظر کیفی رشد پیدا کند.

وی همچنین از لحاظ نمودن شاخص میزان اهتمام استانداران و دستگاه های عضو ستاد های ملی و استانی جوانان خبر داد و گفت : بر اساس مصوبه شورایعالی جوانان وزارت ورزش و جوانان مکلف است ارزیابی خود از عملکرد استانداران و دستگاه عضو ستادهای ساماندهی را به وزارت کشور ارسال کند تا وزارت کشور این شاخص ها را در ارزیابی عملکرد استانداران و دستگاه ها لحاظ کند تا عملکرد استانداران و سایر دستگاه ها بر اساس شاخص های وزارت ورزش و جوانان ارزیابی شود

محدث تصویب اساس نامه مجامع استانی و مجمع ملی جوانان را یکی دیگر از نتایج آخرین نشست شورای عالی جوانان دانست و گفت: تصویب اساس نامه مجمع ملی جوانان در سال 96 با حضور دکتر جهانگیری در استان فارس آغاز و در نهایت در شورای عالی جوانان به تصویب رسید.

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان به تصویب تغییر بازه سن جوانی توسط شورای عالی جوانان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به افزایش سن ازدواج، دامنه سن جوانی از 15 تا 29 سال به 18 تا 35 سال تغییر یافت.