به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ علی رمضانی، مدیرکل فرهنگی، هنری اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش درباره مراکز برگزار کننده کلاس های تابستانی که از سوی وزارت آموزش و پرورش مجوز دارند اظهار کرد: اردوگاه‌ها، مدارس، کانو‌های فرهنگی تربیتی و چهار ارگان وابسته به سازمان دانش آموزی و همچنین سالن‌های ورزشی از طرف آموزش و پرورش مجوز برگزاری کلاس تابستانی را دارند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در صورت صدمه دیدن دانش آموزان بیمه به چه میزان هزینه درمان را پرداخت خواهد کرد بیان کرد: تمامی دانش آموزان بیمه هستند و تمام سقف بیمه به دانش آموزانی که در این کلاس ها آسیب ببینند پرداخت می شود.

وی در ادامه به میزان گفت: برای تابستان امسال ۳۰ هزار پایگاه تابستانی در نظر گرفته شده تا چهار میلیون دانش آموز تحت پوشش برنامه‌های مهارت محور قرار بگیرند.

لازم به ذکر است ثبت نام در کلاس های تابستانی از اول تیر ماه آغاز شده است.