به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در حال حاضر چیزی که در جامعه ما شکل گرفته همدلی موجی است؛ موجی که بلند می‌شود، پایین می‌آید و بعد از مدتی تمام می‌شود. جامعه ما به همدلی موجی دچار شده است. حال باید پرسید این همدلی‌ها چه صدماتی به جامعه می‌زند؟ برای نظم بخشیدن و بقای همدلی‌ها چه باید کرد؟

این همدلی‌های موجی باعث می‌شود هدف به مسیر اشتباهی برود و  مسیر اشتباه آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا جوانان ذوق‌شان را برای همدلی از دست بدهند.

در این باره گفت و گویی با یک جامعه شناس داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس، با تأکید بر اینکه همدلی باید مبتنی بر شناخت و آگاهی نسبت به آنچه در محیط می‌گذرد باشد به برنا گفت: «علاوه بر این یک همدلی آگاهانه ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی را که در جامعه وجود دارند، مد نظر قرار می‌دهد. در حال حاضر یکی از مشکلات مهم در کشور ما این است که ارزش‌های اجتماعی کمرنگ شده‌اند و افراد دیگر آنها را نمی‌شناسند. این مسئله به حدی بحرانی شده که مواردی که قبلا ضدارزش شناخته می‌شدند در حال حاضر تبدیل به ارزش شده‌اند. ضدارزش به این معناست که افراد بتوانند چیزی را که نه تنها به خودشان بلکه به دیگران هم لطمه می زند، درک کنند.»

جامعه غیر پویا ؛خودخواه می شود

وی با بیان اینکه در جامعه‌ای که پویایی وجود دارد، ارزش‌ها حاکم هستند و اخلاقیات تمجید شده است، افراد فقط به فکر خودشان نیستند بلکه به دیگران هم اهمیت می‌دهند گفت: «در جامعه‌ای که قبح مسائل ریخته است افراد تنها به این توجه می‌کنند که سر خودشان کلاه نرود و دیگر به منافع سایر افراد اهمیت نمی‌دهند. در جوامع توسعه یافته چیزی که در نهایت غالب است اخلاق است؛ اخلاقی که در آن افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت می کنند.»

ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها دچار وارونگی شده‌اند

حریرچی  با اشاره به اینکه در جامعه ما درک و آگاهی درستی از ارزش‌ها و ضدارزش‌ها وجود ندارد، افزود: «چیزی که باعث می‌شود در جامعه ما همدلی آگاهانه شکل نگیرد این است که ارزش‌ها و ضدارزش‌ها دچار وارونگی شده‌اند.»

حریرچی با بیان اینکه افراد در قبال جامعه احساس مسئولیت ندارند، تأکید کرد: «نوعی از بی تفاوتی در جامعه شکل گرفته است به نحوی که افراد از کنار مسئولیت های اجتماعی شان به سادگی می گذرند. در جامعه ما افراد دیگر نسبت به آن چیزی که در اطرافشان می گذرد حساس نیستند. دردآورتر این است که آنها برای این بی تفاوتی ای که دارند دست به توجیه می زنند. همدلی و یاری رساندن به دیگران در جامعه ما به شدت کاهش یافته است و در مواردی هم که همدلی وجود دارد در جهت درستی حرکت نمی کند.»

کشور مجازی شده است

وی نقش گوشی های موبایل را در کاهش همدلی در جامعه اینگونه شرح داد: «نفوذ گوشی ها در زندگی افراد به جایی رسیده که در کشور ما همه چیز مجازی شده است. فضای مجازی‌ای که نتواند آگاهی افراد را نسبت به آنچه در پیرامون‌شان می گذرد افزایش دهد، به هیچ دردی نمی‌خورد. همدلی‌هایی هم که به مدد فضای مجازی در جامعه شکل می‌گیرند موقتی هستند و بعد از مدتی افراد مسئله را از یاد می‌برند و به آن توجه نمی کنند. همدلی‌هایی که در حال حاضر در جامعه به چشم می‌خورند برای رفع مسئولیت هستند و فرد می‌خواهد که یک مسئولیتی را از سر خود باز کند، به همین دلیل افراد بعد از مدتی همه چیز را فراموش می‌کنند و کسی پیگیر فردای روز واقعه نمی شود.»

حریرچی راه شکل گیری همدلی درست را اینگونه بیان می کند: «همدلی درست زمانی شکل می گیرد که افراد نسبت به ارزش های جامعه آگاه شوند و در قبال سرنوشت مشترک جمعی که دارند مسئولیت پذیر باشند.»