به گزارش خبرنگار برنا؛ نعمت الله ترکى رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تهران گفت: بر اساس آخرین نتایج طرح نیروی کار، در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران 7/39 درصد بوده، به عبارت دیگر 7/39 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده اند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به بهار سال 1397 ، حدود 4/0 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی بهار 1398 کشور 6/40 بوده است.  در بین استانها ، استان های زنجان و مازندران  با 6/44 درصد بشترین و استان سیستان و بلوچستان با 2/34 درصد کمترین نرخ مشارکت را در بهار سال 1398 داشته اند.

ترکی تاکید کرد :برآورد نقطه ای نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار سال 1398 از سوی مرکز آمار ایران  1/10 درصد اعلام شد. بنابراین با توجه به برآوردی بودن این مقدار با اطمینان 95 درصد می توان گفت، در بهار سال 1398 بین 8/8 درصد تا 4/11 درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده اند. لازم بذکر است که این نرخ نسبت به فصل بهار سال قبل 2/2 درصد کاهش یافته است.

وی چنین ادامه داد :از آنجا که کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت بوده که نشان دهنده ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد. همچنین نرخ بیکاری در بهار 1398 برای کشور  8/10 درصد بوده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با 7/16 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان همدان با 1/6 است.

 

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: