به گزارش گروه خبر برنا،  در ایام حج چهار درمانگاه در مدینه منوره و پنج درمانگاه در مکه مکرمه به همراه دو بیمارستان در این دو شهر مقدس به حجاج ایرانی اختصاص دارد.

نشانی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های مرکز پزشکی حج و زیارت که به زوار ایرانی حج خدمات ارائه می‌دهند، به این شرح است.

مدینه منوره
ستاد مدینه؛ شارع قربان ناظر، خلف وزاره التجاره القدیم.
درمانگاه شماره یک؛ هتل راما مدینه؛ منطقه مرکزی جنوبی، پشت جراند منازلی، جنب هتل منازل الاسواف.
درمانگاه شماره دو؛ هتل الجاد المدینه، منطقه مرکزی غربی، خیابان السلام، سمت راست، پشت هتل منازل الحرم.
درمانگاه شماره سه؛ هتل ریاض المهاجرین، منطقه مرکزی جنوبی، پشت هتل جلنار طیبه.
شماره ارسال پیامک انتقادات و پیشنهاد در مدینه ۰۰۹۶۶۵۴۹۳۳۴۰۹
مکه مکرمه
بیمارستان مکه؛ العزیزیه، کبری ملک خالد، شارع الدعوه.
منطقه یک؛ هتل میدان، عزیزیه جنوبی، بعد از چراغ راهنمای مسجد قطری، دست راست.
منطقه دو؛ هتل المزن المتالقه، عزیزیه، خیابان ملک خالد، پشت فروشگاه راجحی سنتر، خیابان بلد الامین.
منطقه سه؛ هتل الدانه، ششه، خیابان امیر ماجد، روبروی هتل الرکایز.
منطقه چهار؛ برج الصقریه، معابده، قبل از خیابان خنسا، جنب نمایندگی تویوتا.
منطقه پنج؛ راحه بکه، خیابان منصور، کنار پمپ بنزین الحیاط للهوا.
شماره ارسال پیامک انتقاد و پیشنهاد ۰۰۹۶۶۵۴۹۳۳۴۰۹

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: