به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ در حکم محمد تقی حلی ساز آمده است:نظر به تجارب ارزشمند و سوابق جنابعالی در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به زائران بیت ا... الحرام به عنوان مسئول پزشکان سلامت کاروان ها در حج سال 1398 منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از تجارب و توان سایر همکاران مرکزپزشکی حج وزیارت و مسئولان واحدهای ستادی سازمان حج وزیارت در اجرای دقیق برنامه های مورد نظر برای خدمات رسانی شایسته به ضیوف الرحمن با استعانت از ذات احدیت موفق و موید باشید.