به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ معصومه ابتکار در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: یکی از ابعاد عدالت که هم زیبنده و شایسته جمهوری اسلامی است و هم در قران صراحتاً به آن اشاره شده، عدالت جنسیتی است و در برنامه های کلی و سیاست های عمومی دکتر روحانی نیز به آن توجه ویژه شده است.

وی همچنین اهمیت موضوع زنان و خانواده را یادآور شد و خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم در این حوزه به دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی برسیم باید مبتنی برنامه حرکت کنیم.

ابتکار افزود: نخسین اقدام معاونت زنان در این خصوص تشکیل ستاد ملی زن و خانواده بود که در آن چارچوب های شاخص های عدالت جنسیتی مشخص و شاخص های کلی را مصوب و ابلاغ کردیم و بخشی از برنامه ریزی ها نیز در حوزه بسیار مهم خانواده انجام شده است.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: مقرر شد، سندهای استانی هم بر همین اساس و متناسب با مقتضیات هر استان تدوین شود.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از اجرای طرح ارتقاء تاب آوری و طرح های توانمندسازی زنان بویژه سرپرست خانوار در کردستان، تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی تواند برنامه ها را پیش ببرد اما توان افزایی سازمان های مردم نهاد می تواند عامل تحقق این برنامه ها باشد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به آغاز طرح گفتگوی ملی خانواده، همه آحاد جامعه را مشمول این طرح دانست و گفت: خانواده های ایرانی با توجه به شرایط بحرانی و آسیب های موجود در معرض تنش های زیادی قرار دارد و نیازمند برنامه ریزی خاص است.

وی مشکلات امروز خانواده ها را در ۳ حوزه مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و مهارت های ارتباطی داخل خانواده دسته بندی و خاطرنشان کرد: باید گفتگوی بین نسلی را که موضوعی بسیار مهم است، آغاز کنیم.

ابتکار در این خصوص افزود: با توجه به اینکه جنگ روانی و اقتصادی علیه کشور ما شکل گرفته، گفتگوی بین نسلی که یکی از سیاست های دکتر روحانی است باید ایجاد شود و اجازه دهیم نسل امروز مباحث چالشی را مطرح کند که این امر را با همکاری آموزش و پرورش آغاز کردیم.

معاون رییس جمهور در پایان از دستگاه های ذیربط خواست در تدوین و اجرای سند ارتقاء وضعیت زن و خانواده استان با جدیت تلاش کنند.

ارتقاء مهارت‌های ارتباطی، ضامن انسجام خانواده است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آموزش و ارتقاء مهارت های ارتباطی را ضمانتی برای انسجام خانواده ها دانست.

معصومه ابتکار در جلسه طرح ملی گفتگوی خانواده، در سنندج، انسجام اجتماعی را موضوعی مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید به لحاظ بُعد مشارکت و همکاری مردم در تحولات مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دچار فراز و نشیب باشیم اما همه، اصل خانواده را یکی از ارکان مهم نظام اجتماعی و سلامت جامعه را در گرو سلامت خانواده می دانند.

ابتکار، با اذعان به اینکه کشور در یک جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، افزود: دشمن با هدف قراردادن اقتصاد، می خواهد ناامیدی را به جامعه ما القا کند اما با مشارکت نهادهای مدنی، احزاب و سمن ها می توانیم به اهداف برنامه ریزی شده دولت برای مقابله با دشمن، برسیم.

معاون رییس جمهور با اشاره به توجه خاص دولت به نهاد خانواده، توانمندسازی زنان بویژه سرپست خانوار و همچنین توجه به بسته های معیشتی را از جمله اقدامات دولت عنوان کرد و از پیگیری ۸ لایحه حقوقی در حوزه زنان توسط این معاونت خبر داد.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت طرح گفتگوی خانواده، اظهار داشت: در این طرح به یک مساله خاص می پردازیم و آن ارتقاء مهارت های ارتباطی داخل خانواده است که یک مهارت بسیار مهم محسوب می شود و به چالشی بین المللی تبدیل شده است.

ابتکار با تاکید بر اینکه مهارت های ارتباطی باید از دوران کودکی آموزش داده شود، افزود: ما باید تلاش کنیم با همکاری آموزش و پرورش، دانشگاه ها، تشکلها، احزاب و گروه هایی که رویکرد اجتماعی دارند، جریان گفتگوی ملی را در سطح کشور داشته باشیم.