به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ محمد منتقمی راد روز یکشنبه درباره سوءاستفاده از عنوان بیمه سلامت و سودجویی برخی شرکت‌ها در این زمینه افزود: سازمان بیمه سلامت ارگانی دولتی بوده و تنها ارائه کننده خدمات بیمه‌ای پایه است. برخی شرکت‌های سودجو با استفاده از عنوان بیمه سلامت، وعده‌هایی غیرواقعی و اغواکننده می‌دهند.

وی بیان کرد: بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت می‌توانند موارد شکایت و تخلفات در این زمینه را طی تماس با شماره ۱۶۶۶ اطلاع رسانی کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت درباره به همراه داشتن دفترچه‌های بیمه سلامت در خارج از کشور نیز اظهار داشت: در خارج از کشور فقط گذرنامه به عنوان سند هویتی فرد قابل استفاده بوده و تمامی اسناد دیگر مانند شناسنامه، کارت ملی و دفترچه بیمه فاقد اعتبار هستند. در نتیجه ضروری است بیمه شدگان جهت جلوگیری از مفقودی دفترچه بیمه، از به همراه داشتن دفترچه بیمه خود خودداری کنند.

منتقمی راد اظهار داشت: دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت در راستای تسهیل و تسریع فرآیندهای ارائه خدمات بیمه سلامت، همواره و در همه شرایط در کنار ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت است. حراست سازمان بیمه سلامت از طریق پل‌های ارتباطی مثل خطوط ارتباط تلفنی و سامانه ۱۶۶۶ به صورت شبانه روزی، درخواست‌ها و نیازمندی‌های بیمه شدگان را تا رفع مشکلات و موانع و احقاق حقوق قانونی آنان پیگیری می‌کند.