به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ محمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم پرداخت بیمه از سوی کارفرمایان گفت: در صورتی که کارفرما برای دوران اشتغال کارگر حق بیمه پرداخت نکرده باشد کارگر می تواند به شعبه تامین اجتماعی مراجعه و در خواست ادعای سابقه را ارائه کند پس از تکمیل فرم های مربوطه و الصاق مدارک لازم،  سازمان تامین اجتماعی موضوع را بررسی می کند و در صورت صحت آن حق بیمه را از کارفرما مطالبه می کند.

وی در خصوص ارائه دستمزد واقعی مبنای حق بیمه افزود: برخی کارفرمایان و بیمه شدگان در هنگام پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد را انتخاب می کنند که قطعا در میزان مستمری بازنشستگی آنها موثر است و لذا به همه بیمه شدگان و کارفرمایان توصیه می کنیم که دستمزد واقعی خود را اعلام کنند تا درآینده نیز مستمری آنها مناسبتر شود.

محمدی  در مورد بیمه سربازی اظهار داشت: اگر فرد قبل از سربازی دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد سربازی به عنوان سابقه بیمه محسوب می شود . در صورتی که فرد  قبل از سربازی فاقد سابقه حق بیمه باشد و 2 سال سابقه حق بیمه پس از سربازی را داشته باشد می تواند به شعبه مراجعه و برای احتساب دوران سربازی به عنوان سابقه بیمه اقدام کند. چنانچه فرد قادر به پرداخت یک جا نباشد در 12 ماه می تواند تقسیط کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: