به گزارش خبرنگار برنا؛‌ ساعتی پیش آتش منطقه حسن آباد تهران را فرا گرفت . انبار 500 متری طعمه حریق شده و شعله های آتش منطقه را از صرافی بانک صادرات و مغازه ها تا ساختمان های تاریخی را در برگرفته بود .

با تلاش آتش‌نشانان 7 ایستگاه آتش نشانی ؛ شعله های آتش  میدان تاریخی حسن‌آباد تهران مهار شد.

گزارش میزان خسارات این آتش‌سوزی پس از بررسی و جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

گفتنی است ؛ دو شعبه بانک شهر و بانک صادرات در طبقه همکف  ساختمان درگیر آتش سوزی در محله حسن آباد  قرار دارند که با وقوع آتش سوزی ماموران پلیس به محل مراجعه و منطقه تحت حفاظت کامل در آمد.

آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران آتش سوزی در میدان حسن‌آباد تهران