به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ شادی و نشاط دانش آموزان در مدارس و مقابله با خشونت از جمله مطالبات این روزهای افکار عمومی از سیستم آموزشی کشور است. طی سال گذشته خبرهای مختلفی در خصوص نحوه شادی کودکان و همچنین برخوردهای خشونت آمیز با آنان در مدارس وجود داشت و آموزش و پرورش بهبود سیستم آموزشی را در دست دارد.

در این راستا برای مشخص شدن برنامه های آموزش و پرورش جهت افزایش شادابی کودکان و مقابله با خشونت در مهر 98 بارضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:

وی در خصوص راهکار آموزش و پرورش برای افزایش نشاط دانش آموزان به برنا گفت: روش های گذشته را پیگیری می کنیم. البته امسال طرح خشونت زدایی همه جانبه از مدارس ابتدایی را ارائه داده ایم و برای اخذ نظر همکاران پژوهشگر به آموزش و پرورش فرستادیم تا بتوانیم نظر تخصصی عزیزان را داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم از اول مهر این طرح را پیگیری کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در مدارس  در خصوص جزئیات خشونت زدایی همه جانبه گفت: در دستور کار ،موضوعاتی چون توانمند سازی معلمان، مربیان، والدین و  کسانی است که با کودکان سر و کار دارند.

خشونت به دانش آموزان  تنها فیزیکی نیست

حکیم زاده اضافه کرد: بسیاری از خشونت هایی که اعمال می شود خشونت های پنهان و خشونت های غیر فیزیکی است. بیشتر عادت کرده ایم روی خشونت های فیزیکی حساسیت داشته باشیم؛ در حالی که بسیاری از برخوردها، سرزنش کردن ها، تحقیر ها چه توسط والدین چه توسط کادر مدرسه اگر صورت بگیرد اعمال نوعی خشونت است چرا که کودکان در موقعیتی هستند که امکان دفاع از خودشان را ندارند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه سعی می کنیم همه شبکه ارتباطی مدرسه را به نحوی توانمند کنیم تا محیط اجتماعی روانی و عاطفی که بچه ها در مدرسه درک می کنند باعث تعلق بیشتر آنان در مدرسه شود گفت : این روش برای ان است که دانش آموزان احساس کنند گرامی داشته می شوند و مورد تائید هستند و به آنها  احترام گذاشته می شود و اگر اشتباهی در نوع روش درس خواندن یا رفتارشان وجود دارد  با روش های مناسب با آن ها برخورد می شود.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: