به گزارش برنا؛ فاطمه نکویی، دبیر کمیته راهبردی امور زنان و خانواده سازمان، ضمن اعلام‌ این خبر، افزود حمایت از حقوق و ارتقای مشارکت های مدنی زنان در تمام سطوح  سازمان محیط زیست، تحکیم بنیان خانواده، توان افزایی و تاب آوری زنان در جوامع محلی و افزایش بهره وری آنان در اصلاح فرایندهای محیط زیستی، از مهمترین رویکردهای این سند است.

وی خاطر نشان ساخت، اولین سند راهبردی توانمندسازی و ارتقای مشارکت زنان و خانواده سازمان با تاکید بر اسناد بالادستی کشور و مفاد کنوانسیون های بین المللی درحوزه زنان وخانواده، در نشست های مشورتی و با بهره مندی از نظرات استادان وخبرگان این حوزه، تهیه و تدوین شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: