به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ عادل سپهر، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با انتقاد از رویکرد شهرداری مشهد در بخش حمایت از محیط زیست گفت: طی سال 93، طبق آمار رسمی شهرداری حدود 30 میلیون مترمکعب اب صرف کشت چمن و فضای سبز در مشهد شده است که این آمار در حال حاضر حدود حداقل 60 میلیون مترمکعب است

سپهر افزود:  فضای سبز شهر مشهد  باید "خشک منظر"  باشد و این شهر که 200 میلی متر بارندگی دارد، نمی تواند از الگوی فضای سبز لندن که 800 میلی متر مکعب است پیروی کند.

وی در پایان تصریح کرد: باید میزان مصرف آب در فضاهای مختلف  سازگار با شرایط موجود باشد و نباید با الگو گیری از سایر مناطق، به مصرف بیش از حد منابع آبی دامن بزنیم.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: