به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ نعیمی مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، گفت: مجلس در ابتدا تصویب کرده بود که مرخصی به 9 ماه افزایش یابد ولی شورای نگهبان با توجه به بار مالی که این موضوع داشت، به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که نحوه تأمین بار مالی آن باید روشن شود و به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که بار مالی آن را برای تأمین اجتماعی تأمین کند، مرخصی زایمان را از 6 به 9 ماه افزایش دهد.

وی گفت:‌تأمین اجتماعی به جهت اینکه بار مالی آن هنوز تأمین نشده است، مکاتباتی را با دولت داشته و امیدواریم به نتیجه برسد.

نعیمی بیان داشت: اگر مصوبات دولت که بار مالی برای صندوق‌های بیمه‌‌ای دارد، تأمین نشود اجرای آن تخلف مالی محسوب می‌شود.

مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بنابراین تأمین اجتماعی پیگیر این موضوع است تا بار مالی افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه را از سوی دولت تأمین کند.

وی گفت: اخیراً در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده است که در بودجه سال آینده بار مالی مرخصی زایمان از 6 تا 9 ماه را ببینند تا بتوانیم آن را اجرا کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: