اگر دیگر معصومیت از دست رفته نیستید، اگر پلکتان یک هفته ای می شود که میپرد، اگر زندگیتان برنامه ندارد، اگر مچ دستتان درد میکند، اگر از استرس مدام لبتان را زخمی می کنید، اگر چند ماه است که نتوانسته اید مرخصی بگیرید،  اگر دیگر با دیدن آدم های معروف هیجان زده نمی شوید، اگر ستون فقراتتان نابود شده است، اگر شما را شخصی با جسارت می دانند، اگر شروع تعطیلات دیگران برای شما ابتدای کار و سختی است، اگر همه از دستتان گله دارند، اگر قله های تمامی شبکه های اجتماعی را در نوردیده اید، اگر تند تند حرف می زنید، اگر سرعت تایپتان بالاست، اگر وابستگی شدیدی به اینترنت دارید، اگر گوشیتان هیچ وقت شارژ ندارد، اگر کارتان ساعت پایان ندارد و همیشه باید مابقی کارها را در خانه انجام دهید، اگر همیشه در حال حمل لپ تاپ هستید، اگر غذا خوردن را فراموش می کنید، اگر در خوردن ساقه طلایی حرفه ای شده اید، اگر جلوتر از دیگران از اتفاقات تلخ و شیرین روزگار باخبرید، اگر وسط حوادث وحشتناک مجبور به خوردن بغضتان می شوید، اگر دیگران شما را یک حاضر جواب قهار می بینند، اگر هر روز دستانتان با جوهر خودکار لک شده است و اگر خیلی نامهربانی می بینید، امروز روز شماست، روز خبرنگار.

خبرنگارانی که چشم و گوش و دل مردم اند.آنان که عاشقانه می نویسند و می نویسند و می نویسند و در این میان صداقت و عدالت را چون قسمی راست بر پیکره نوشتارشان انتقال می دهند. امیدوارم جامعه خبرنگاری هر روز بیشتر از دیروز گسترده و حرفه ای شود و به امید اینکه روزی خبرنگاران ما همیشه خبرنگارِ حرف دل مردم بمانند. 

 

 

 

خبرنگار: ناهید سمیعی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: