دوازده سال در آدمیزاد، دوره نوجوانی است اما در رسانه، دوران پختگی، شاید آدمیزاد در ۱۲ سالگی همچنان کودک تلقی شود ولی در رسانه، آنهم رسانه های ما با آن همه سختی و مشقت، دیگر یک کودک نیست، حتی از جوانی هم شاید عبور کرده باشد و در دوران میانسالی به سر ببرد.

برنا حالا ۱۲ ساله شده است، روز ۱۷ مردادماه سال ۱۳۸۶، خبرگزاری برنا آغاز به کار کرد، اگرچه افتتاح رسمی آن چند هفته بعد در روز جوان انجام شد، از ۱۷ مرداد سال ۸۶ تا ۱۷ مرداد ۹۸ برای رسانه، یک عمر است، افرادی زیادی می آیند و می روند و هر کدام نشانه ای از خود به جای می گذارند، این نشانه ها ثبت می شوند تا آیندگان و روندگان، خاطره ای تلخ و شیرین از خود به جای گذارند.

سال هایی که ما در خبرگزاری برنا بودیم، سعی کردیم رسانه ای منصف، صریح و صدیق باشیم، امید را از مردم نگیریم و رنگ سیاه به چهره نوشته هایمان نپاشیم، از امروز تا روزی هم که اینجا خانه ما باشد متعهدیم چنین باشیم. ممنون که ما را برای دیدن و خواندن ما را انتخاب می کنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: