معصومه ابتکار در گفتگو با برنا با اشاره به فعالیت هایی که مردم و مسئولان جهت رسیدن به ازدواج آسان باید انجام بدهند گفت:  کاری که مردم می توانند انجام دهند این است که آموزش های لازم را دریافت کنند تا شناخت کافی در رابطه با بحث ازدواج داشته باشند.

الزام حمایت از خیران در امر ازدواج

معاون رئیس جمهور در امور زنان اظهار کرد: باید از تشکل ها و خیرین حمایت شود چرا که نقش مهمی می توانند داشته باشند و کمک کنند تا جوانان ازدواج راحت و آسان داشته باشند.

وی افزود: مسئولین باید زمینه ها را برای اشتغال جوانان فراهم کنند که خوشبختانه اقدامات خوبی دولت در دست انجام دارد.

ابتکار تصریح کرد:  همکاری هایی با سایر ارگان ها جهت دست یافتن به مهارت های لازم پیش بینی شده است. طی همکاری که با آموزش و پرورش صورت گرفته است روی این موضوع کار کرده ایم. همچنین در موضوع مهارت ارتباطی در خانواده فعالیت هایی صورت گرفته و معتقدیم لازمه اش این است که تشکل ها و بخش دولتی و غیر دولتی فعال باشند.

عروسی ساده در خانه مادرم

معاون رئیس جمهور در امور زنان در پاسخ به این سوال که آیا ازدواج ساده ای داشته یا خیر، بیان کرد: ازدواج من در سال 60 رخ داده است که 14 سکه، قرآن کریم و حج مهریه داشتم و خیلی ساده در منزل مادرم برگزار شد. لباس عروسی هم مادرم دوختند و خیلی سعی کردیم ساده باشد.

فرزندانم راه رسم خودشان را دارند

وی در پاسخ به این سوال که همین روال را برای فرزندان خود پیش خواهد گرفت یا خیر، گفت: نمی توانم فرزندانم را مجبور کنم ازدواج ساده داشته باشند.توصیه من به فرزندانم این است اما آنان راه و رسم خودشان را دارند و پدر و مادر ها نمی توانند آنچه که دلشان می خواهد  به فرزندان اجبار کنند اما تلاشی کردیم که آن ها در حد خودشان ازدواج ساده برگزار کنند و این ازدواج پر هزینه نباشد.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: