به گزارش گروه اجتماعی برنا؛

1) توصیف سامانه مورد انتظار: تشدید بادهای 120 روزه همراه با گردوخاک در شرق کشور

زمان شروع: دوشنبه مورخ 98/05/21

نوع مخاطره: وزش باد شدید تا خیلی شدید و گردوخاک، برخی نقاط توفان گردوخاک و شن

منطقه اثر: شمال سیستان وبلوچستان بویژه منطقه زابل

زمان پایان: اواخر وقت چهارشنبه  98/05/23

اثر مخاطره: خیزش گردوخاک کاهش میزان دیدافقی و غبار آلود شدن آسمان و کاهش کیفیت هوا به میزان کمتر از 1000 متر، اختلال در ناوگان حمل و نقل و بروز خسارت به سبب وزش باد شدید

توصیه: خودداری از قرار گرفتن در فضای باز بویژه کودکان و بیماران قلبی تنفسی و منع کار و فعالیت در ارتفاع و ساختمان های بلند، احتیاط در رانندگی و رعایت مقررات مربوطه

 

2) توصیف سامانه مورد انتظار: وزش باد شدید همراه با گردوخاک

زمان شروع: دوشنبه مورخ 98/05/21

نوع مخاطره: وزش باد شدید همراه با گردوخاک

منطقه اثر: نوار شرقی و مرزهای غربی سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی و نوار شرقی استان کرمان

زمان پایان: اواخر وقت چهارشنبه  98/05/23

اثر مخاطره: افزایش غبار به همراه کاهش شدید دید و کیفیت هوا و اختلال در ناوگان حمل و نقل

توصیه: اجتناب هموطنان از سفرهای غیرضروری و قرار گرفتن در فضای باز بویژه کودکان و بیماران قلبی و تنفسی، منع کار و فعالیت در ارتفاع و ساختمان های بلند و احتیاط در رانندگی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: