به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛‌ بازی‌های سیاسی و از سر راه برداشتن حریفان همیشه با روش‌های همانند افشاگری یکی از معمول‌ترین راه‌ها برای پیروزی در انتخابات‌های مختلف بوده و حال نیز با پیش‌رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری قطعا شاهد حرکت هایی از این دست خواهیم بود، اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که گاها اینچنین بازی‌های سیاسی موجب از بین رفتن حریم شخصی افراد و وارد ساختن ضربات مهلکی بر پیکره حریم‌های خصوصی خواهد شد.

در نگاه اول شاید بگوییم بازی‌های سیاسی افراد فقط به خودشان مرتبط است و قاطبه مردم درگیر اتفاقات پیرامون از بین رفتن حریم شخصی افراد نخواهند شد، اما به این شکل نیست چون از بین رفتن حریم شخصی افراد فقط یک وجهه ندارد و از چندین بعد می‌تواند به اجتماع و جامعه حال حاضر صدماتی را وارد سازد و حتی باعث به وجود آمدن ذهنیت‌های مختلف در خصوص افراد سرشناس و حتی اشاعه آن به درون جامعه و مردم شود که یکی از مهم‌ترین تبعات آن از بین رفتن اعتماد در بین مردم است.

ژرژیک آبرامیان، نماینده مردم ارامنه جنوب کشور، در خصوص اصلی‌ترین موضوع که در این رابطه خدشه‌دار شده بیان کرد: مهم‌ترین موضوعی که در این رابطه خدشه‌دار شده تقوا و انصاف است که متاسفانه بار معنوی خود را از دست داده است، رعایت این موضوع و توجه وِیژه به این دو مبحث همواره در آموزه های دینی ما وجود داشته و به عنوان یک هنجار در درون جامعه شناخته شده است، اما متاسفانه از آن‌ها غافل شده‌ایم و با انجام بسیاری از اعمال فقط به خدشه دار شدن آن کمک کرده ایم.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال می‌توان به تسویه حساب‌های سیاسی اشاره کرد که توسط گروه‌ها و تفکرهای مختلف انجام می‌گیرد و با توسل به هر وسیله‌ای فقط به‌دنبال از سر راه برداشتن طرف مقابل هستند.

وی در خصوص این موضوع که آیا می‌توان چنین رفتارها و حرکاتی را افشاگری نامید و به صورت کلی آیا افشاگری صحیح است یا خیر بیان داشت: در تمامی موارد نمی‌توان چنین موضوعاتی را افشاگری نامید و همانطور که گفته شد برخی افراد هستند که برای از سر راه برداشتن حریفان و رقبا متوسل به هر کاری می‌شوند و گاها آن را افشاگری فساد می‌دانند که صحیح نیست، افشاگری فساد به خودی خود کاری درست و تحسین برانگیز است اما روش و محل افشا بسیار مهم‌تر است که متاسفانه به دست فراموشی سپرده می‌شود.

آبرامیان افزود: اگر فسادی وجود داشته باشد باید به صورت صحیح افشا شود و نهادهای نظارتی که متولی پرداختن به این موضوع هستند مرتبط ترین مراجع در رابطه با پیگیری افشاگری فساد خواهند بود و فرد افشا کننده باید با مراجعه به چنین مراجع در پی آشکار کردن فسادی باشد و آن را مطرح کند، در آن زمان است که خواهیم دید نتیجه ای صحیح و درست از این افشاگری حاصل خواهد شد و فرد مفسد نیز به سزای اعمال خود خواهید رسید، اما زمانی که این مسائل در فضاهای غیر حقیقی و رسانه ها آشکار شود خود عامل و زمینه ساز فسادی بزرگتر و گسترده تر خواهد بود که صدمات ناشی از آن نیز مهلک تر خواهد بود.

افشاگران وجهه جامعه و تقوا را خدشه دار نکنند

این نماینده مجلس تصریح کرد: البته هیچ فردی منکر شفاف سازی موضوعاتی از این دست نخواهد بود و به رسالت رسانه و مراجع خبری نیز به طور کامل در درون کشور اعتقاد داریم ، اما نکته مورد نظر در این خصوص همان مبحث تقوا است که باید افشاگری هایی که همراه با فساد است به شکلی صورت بگیرد که اجازه داده نشود وجهه جامعه و اجتماع خدشه دار شود،  چه بهتر است که مراجع نظارتی در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که تبعات چنین موضوعاتی چقدر می تواند جامعه را مورد تهدید قرار دهد؟ نیز گفت: در نگاه اول موضوع فقط بازی‌های سیاسی است که در بین گروه‌های مختلف از سالیان گذشته رواج داشته، اما اگر عمیقا به چنین مسائلی توجه کنیم شاهد اشاعه آن در درون جامعه و تغییر ذهنیت افراد نسبت به مسئولین و افرادی که به عنوان سردمداران سیاسی از آنان یاد می‌شود خواهیم بود، به صورتیکه دیگر هیچ دید و نگاه و مثبتی در درون اجتماع ما باقی نخواهد ماند و برچسب هایی نظیر مفسدان اقتصادی و اخلاقی به راحتی بر روی پیشانی هر مسئولی خواهد نشست، به همین دلیل است که می گوییم باید به شکل صحیح و درست افشاگری های لازم صورت بگیرد و اجازه نداد هر فردی تحت عنوان افشاگری فساد مجهه مثبت افراد را در بین قاطبه مردم از بین ببرد و حریم شخصی و خصوصی آنان را نیز نقض کند.

آبرامیان در ادامه با پاسخ به این سوال که چقدر در زمینه پیداکردن افرادی که در فضاهای مجازی تحت عنوان فساد برخی محتویات را منتشر می کنند پیشرفت داشته‌ایم نیز بیان کرد: خوشبختانه در زمینه تکنولوژی و رصد فضاهای غیرحقیقی و مجازی مراجع انتظامی و نظارتی در سطوح بالایی قرا دارند و با افرادی که تحت هر عنوانی دست به منتشر ساختن محتوایی جهت بدنامی افراد و شخصیت‌های مهم جامعه انجام دهند برخوردهای قاطعانه خواهد شد و حال نیز با توجه به ریاست آیت‌الله رییسی بر مسند ریاست قوه قضاییه و آشنایی با چنین مسائلی قطعا شاهد برخوردهای شدید و جدی از سوی دستگاه قضایی با چنین افرادی خواهیم بود و همچنین در خصوص فسادهایی که رخ می دهد نیز بازهم قوه قضاییه پیشگام برخورد با آن فسادهاست.