به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ متن پیام محمد مهدی تندگویان به شرح زیر است:

22 مرداد ما روز ملی تشکلها و مشارکت های اجتماعی فرصتی است جهت معطوف گشتن توجه به افرادی که داوطلبانه و مشتاقانه خود را در جایگاهی قرار می دهند که مسئولیت اجتماعی فزونتری را نسبت به دیگران بر عهده می گیرند.

تقارن این رویداد با ۱۲ آگوست و روز بین المللی جوان، می تواند بهانه ای نیکو باشد در درک اهمیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان و تاثیرگذاری ایشان در عرصه های مختلف.

امید است در سایه همراهی و همدلی با تلاش ها و فعالیت های سازمان های مردم نهاد جوانان، از این جریان پر قدرت در راستای تعالی کشور و اهداف جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: