به گزارش گروه روی خط رسانه های برنا؛ محمدرضا بادامچی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون دو موضوع را مورد بررسی قرار دادیم؛ اجرای تبصره ١٢ قانون برنامه ششم توسعه تامین اجتماعی را موظف می کند که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را همسان سازی کند.

وی افزود: این بحث به صورت مفصل با حضور وزیر کار، مدیران تامین اجتماعی و نمایندگان کانون های کارگری اصفهان و تهران مورد بررسی قرار گرفت، دولت کسری دارد و از سوی دیگر صندوق تامین اجتماعی نیز دچار مشکل است و هردو نمی توانند منابع  این موضوع را تامین کنند به همین جهت کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار،تامین اجتماعی و چند تن از نمایندگان تشکیل شد تا برای مطالبه این موضوع از دولت پیگیری لازم را داشته باشند و در این خصوص چاره اندیشی کنند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بحث دوم در خصوص بررسی طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی بود، این طرح به شورای نگهبان رفته بود و شورای نگهبان نسبت به بیمه این افراد ابهام داشت، در جلسه امروز کمیسیون مقرر کردیم که یا خود این افراد یا صندوق بیمه کشاورزی باید بیمه مدت سالی که این افراد اشتغال داشتند را پرداخت کند تا ابهام شورای نگهبان در این خصوص رفع شود.

منبع:ایسنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: