سومین مرحله از اجرای طرح کاشف پلیس آگاهی با حضور سردار رحیمی « رئیس پلیس پایتخت »با موضوع دستگیری « مجرمین حرفه ای و باندی و نمایشگاه اموال مکشوفه » در محل ستاد پلیس آگاهی برگزار شد .

لینک کوتاه خبر