به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سرهنگ دوم محمد رازقی با اشاره به بروز ترافیکهای سنگین و انسداد معابر به دلیل جابه‌جا نشدن خودروهای تصادفی پس از تصادف، اظهار کرد: برابر ماده 89 آئین‌نامه  راهنمایی و رانندگی اگر تصادف فقط منجر به خسارت مالی شود و بعد از تصادف امکان حرکت خودروها سلب نشده باشد، رانندگان موظفند خودروهای خود را به کنار معبر (منتهی الیه سم ت راست) هدایت کنند تا از انسداد معابر و بروز ترافیک جلوگیری شود.

رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: رانندگان در صورت بروز تصادف خسارتی و امکان حرکت خودروها، وسیله‌نقلیه را به منتهی الیه سمت راست جابه‌جا کرده، با پلیس تماس گرفته و منتظر حضور افسر کارشناس ترافیکی پلیس راهور بمانند.

وی متذکر شد: شهروندان در نظر داشته باشند چنانچه از جابه‌جایی خودروها در تصادفات خسارتی امتناع کنند مشمول 300 هزار ریال جریمه می‌‌شوند.