به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا،  آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در پژوهشگاه فضایی ایران در جمع خبرنگاران ماهواره ناهید را مورد بازدید قرار داد و عنوان کرد که خبر انفجار این ماهواره درست نیست و ناهید در پژوهشگاه فضایی ایران در آخرین مراحل خود قرار دارد و پس از از آن به وزارت دفاع تحویل داده خواهد شد .

 

وی همچنین در رابطه با انفجار اخیر که از سوی آمریکا مطرح شده بود عنوان کرد: وزارت دفاع باید پاسخ این ادعا را بدهد اما باید بگویم که ماهواره ناهید در پژوهشگاه فضایی قرار دارد و ادعای انفجار این ماهواره کذب است.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: