به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ ژیلا مهدی‌آقایی با اشاره به تدوین پیش‌نویس این استانداردها، افزود: پیش از این سندی در خصوص نحوه مشارکت سمنهای محیط زیست با حوزه های مختلف سازمان تدوین و تعریف نشده بوده که با تشکیل کارگروهی تخصصی، متشکل از سمن های محیط زیستی و نمایندگان معاونت های تخصصی سازمان، با توجه به استانداردهای جهانی موجود و البته با لحاظ شرایط موجود کشور، سطوح مشارکت و نیازهای موجود احصا شده است.

وی خاطرنشان کرد: تدوین این استانداردها که به تدوین سند همکاری متقابل سمن های محیط زیستی و سازمان خواهد انجامید، نحوه ورود، همکاری و فعالیت های مشترک را در کانال مشخص و تعریف شده ای قرار خواهد داد.

وی گفت: پیش از تصویب نهایی استانداردها، پیش نویس در درگاه سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا صاحبنظران بتوانند در این خصوص نظر بدهند و از توان متخصصان و صاحبان اندیشه در تدوین نهایی آن استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان محیط زیست، افزایش تعامل و همکاری با سمن ها است و بدون کمک مردم و سمن های محیط زیست، نمی توانیم کاری پیش ببریم، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست، به لحاظ نیروی انسانی و نیز اعتبارات، در محدودیت و تنگنا است و برای رسیدن به اهداف و رفع مشکلات، نیازمند حضور و همکاری تشکلهای غیردولتی و مردم است.

مهدی‌آقایی افزود: اکنون در کشور حدود ۹۷۰ سمن در زمینه محیط زیست فعالیت دارند که البته برخی به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله پسماند، تالاب، حیات وحش و منابع آب فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه تعداد سمن های تخصصی در حوزه محیط زیست انسانی، کمتر و شمار ان.جی.اوها در این بخش به فراوانی سایر بخش ها نیست، گفت: این یکی از کمبودهای این حوزه است و انتظار داریم سمن ها فعالیت های خود را تخصصی تر کنند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های ما، کمک به توانمندسازی و تقویت سمن های محیط زیست است.

وی گفت: ان.جی.او ها در این سال ها، در بسیاری از تصمیم گیری ها در حوزه محیط زیست اثرگذار بوده و با مخالفت ها و یا دخالت در برخی تصمیم‌گیری ها، توانسته اند در ایجاد حساسیت در تصمیم‌گیران برای توجه به مسایل زیست محیطی نقش ایفا کنند.

مهدی‌آقایی افزود: یکی از دغدغه های زیست محیطی، آتش سوزی در عرصه های طبیعی است که در این زمینه، نیز ان.جی.اوها با برگزاری دوره های آموزشی تلاش داشته اند که آگاهی مردم و جوامع محلی در جلوگیری از وقوع حادثه بیشتر شود و همچنین با بهره مندی از ظرفیت آنها آموزش های لازم به مردم برای مهار آتش سوزی ها داده می شود.

وی افزود: رویکرد سازمان، تعامل و هم افزایی با تشکل‌های مردمی محیط زیستی است و این ارتباط از سطح مقام عالی سازمان تا معاونان و مدیران کل استانی در یک روند منظم انجام شده و دنبال می شود.

به گفته مهدی‌آقایی، امسال توانمندسازی سمن ها و جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظت شده در اولویت است و در این اقدام، تلاش می شود تا با آگاه سازی جوامع محلی، وابستگی مردم به طبیعت کاسته شود و بهره برداری جوامع محلی از طبیعت خردمندانه و بدون خسارت باشد و حتی با رویکرد معیشت جایگزین پایدار وابستگی آنها به منابع طبیعی کاسته شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: