به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ نخستین مدرسه تابستانی حقوق کودک با حضور وزیر دادگستری در تبریز آغاز به کار کرد.

هدف از برگزاری این مدرسه تابستانی که به همت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری برگزار شده است، آموزش متولیان امر حقوق کودک با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، قضات، دبیران مراجع متناظر استانی مرجع ملی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: