به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ در این نشست زهره نظری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت امورزنان وخانواده ریاست جمهوری ضمن تبیین مواد ۱۰۱ و ۱۰۲قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص تلاش های این معاونت در تسهیلگری شرایط شغلی زنان شاعل و  موارد حقوقی زنان در کشور توضیحاتی ارائه کرد و به پرسش های حاضرین پاسخ داد.

درادامه این نشست سالار آملی مشاور امورزنان وخانواده سازمان محیط زیست، از تدوین اولین سند راهبردی  توانمند سازی و ارتقاء مشارکت زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عملیاتی این حوزه خبر داد.

سالار آملی ضمن تشکر از فعالیت همکاران امور زنان‌و خانواده سازمان از بدو فعالیت تاکنون گفت: امور زنان و خانواده سازمان طی برگزاری چندین نشست هم اندیشی و با بهره مندی از اساتید متخصص و مجرب به تدوین اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقاء مشارکت زنان و خانواده سازمان همت گماشت و سپس با توجه به اهداف و راهبردهای سند برنامه عملیاتی سال ۹۸ را تدوین کرد.

وی افز.ود: این سند و برنامه عملیاتی ذیل آن، نقشه راه برنامه های  مشاورین ستادی و استانی امور زنان و خانواده سازمان بوده و استانها می توانند فعالیتها و اقدامات مورد نظرشان را با اهداف و راهبردهای مندرج در سند و برنامه عملیاتی مذکور هماهنگ کنند.

در ادامه فاطمه نکویی دبیر امور زنان و خانواده سازمان به تشریح اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقاء مشارکت زنان و خانواده سازمان پرداخت و سپس الناز کیوانی مسئول آمار و برنامه ریزی امور زنان و خانواده، برنامه عملیاتی ذیل سند مذکور را در ۴ هدف و ۸ راهبرد و فعالیت و اقدامات ذیل آنها ارایه کرد.