به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اظهار داشت: تمام ذخیره گاه های زیستکره دارای برنامه اقدام و زمان بندی شده اند.

وی افزود: در حال حاضر ایران دارای 13 ذخیره گاه زیستکره به اسامی هامون، گنو، حرا، ارژن و پریشان ، دنا، تنگ صیاد و سبزکوه، ارسباران ، ارومیه، میانکاله، کویر، توران، گلستان و کپه داغ ثبت شده در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو است.

ظهرابی اظهار داشت: این ذخیره گاه طیف وسیعی از تنوع اکوسیستمی، ذخائر ژنتیکی و زیستگاه ها ی تنوع جانوری، گیاهی و اقتصادی اجتماعی را شامل شده و در واقع به عنوان یک بانک و نمونه ای از اکوسیستم های طبیعی کشور محسوب می شوند.

وی با تاکید بر اینکه اگرچه بدنه اصلی ذخیره گاه های زیستکره کشور را مناطق چهارگانه تشکیل داده و سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت از آنها اهتمام داشتند، گفت: در عرصه های پیرامونی آن ها که در واقع بخش دیگری از ذخیره گاه زیستکره را در برگرفته و در واقع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های انسانی را بر مناطق داشته اند برنامه شخص وجود نداشته و متأسفانه از تأسیس این ذخیره گاه از سال 1355 تاکنون به این مهم پرداخته نشده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در چارچوب بند "ظ" ماده 38 قانون برنامه ششم و جلب مشارکت مردمی در حفاظت ای از تنوع زیستی کشور و بهره برداری مسئولانه از منابع به منظور انتفاع مردم محلی و با رویکرد توسعه اقتصاد مقاومتی این برنامه تهیه شده و امید است با عملیاتی شدن آن گام موثری توسعه پایدار کشور و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از تنوع زیستی برداشته شود.

وی گفت: براساس این برنامه دو ساله اعتباری بالغ بر89 میلیارد تومان در خواست شد که صرف ارتقاء حفاظت، ایجاد زیر ساخت های طبیعت گردی، احیاء و بازسازی مناطق ، مقابله با بیماری ها و آفات و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین حفاظتی خواهد شد.

ظهرابی با بیان اینکه در بودجه سال 1398 برنامه مدیریت دو ذخیرگاه زیستکره، گلستان و دنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، افزود: در این پیشنهاد برای سایر ذخیرگاه های زیستکره کشور برنامه ریزی شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: