به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ دانش گفت: به منظور پیشگیری از بروز این بیماری رعایت نکات زیر توسط کشاورزان الزامی است:

۱- خودداری از کشت ارقام حساس مثل پیشگام، پیشتاز، میهن و حیدری واستفاده از ارقام مقاوم در مناطق آلوده

۲- استفاده نکردن از بذور خود مصرفی تهیه شده از مناطق آلوده یا مشکوک به آلودگی

۳- استفاده از بذور گواهی شده و ضد عفونی شده ارقام مقاوم از منابع معتبر و مزارع عاری از آلودگی

۴- کشت نکردن در زمین‌های آلوده یا مشکوک به آلودگی و رعایت آیش یا تناوب زراعی با محصولات غیر از گندمیان

۵- مبارزه با علف‌های هرز خانواده گندمیان جهت کاهش مایه بیماری

۶- خارج کردن بقایای گیاهی مزارع آلوده از زمین و یا شخم عمیق و دفن کردن آن‌ها

۷- تغییر روش آبیاری از بارانی به نواری (تیپ) در مناطق آلوده

۸- انجام آبیاری در اواسط روز

دانش توصیه کرد: از بذور ضدعفونی شده و گواهی شده جهت کاشت استفاده شود.

او ادامه داد: کشاورزان جهت کسب اطلاعات بیشتر به کلینیک‌های گیاهپزشکی و یا مراکز خدمات تابعه خود مراجعه نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: