به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سمپوزیوم بین‌المللی سازمان ملل با موضوع «فضا، ابزاری برای دسترسی، دیپلماسی و همکاری» توسط دفتر امور فضای ماورای جو (UNOOSA) و به میزبانی دانشگاه صنعتی گراتس برگزار شد.

این سمپوزیوم در روزهای ۲ تا ۴ سپتامبر (١٢ تا ۱۴ شهریور) در شهر گراتس، قطب فناوری فضایی کشور اتریش، تشکیل شد.

امید شکوفا، رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در این سمپوزیوم بین‌المللی شرکت و سخنرانی کرد. این سخنرانی به منظور ارائه در حوزه مدیریت بحران از سوی کمیته برگزاری انتخاب شده بود که نتیجه فعالیت‌های بخش سنجش از دور مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در همکاری با ستاد مدیریت بحران سیل اخیر کشور در بهار ٩٨ بوده است.

سخنرانی «درس آموخته‌هایی از پایش سیل و برآورد میزان خسارت ناشی از آن‌ مطالعه مورد سیل ٢٠١٩ در ایران» عنوان این سخنرانی بود که توسط امید شکوفا در روز دوم این سمپوزیوم ارائه شد.

در این ارائه که بسیار مور توجه حاضران قرار گرفت، دکتر شکوفا به طرح چگونگی فعالیت مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در پایش سیل و همچنین برآورد میزان خسارات ناشی از سیل با استفاده از فناوری سنجش از دور در مناطق سیل زده اخیر کشور در بهار ٩٨ و همکاری این مرکز با ستاد مدیریت بحران پرداخت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: