به گزارش گروه اجتماعی برنا؛  سرهنگ دوم محمد رازقی  اظهار داشت: در تمام مقاطع شهر تهران در صبحگاه امروز خوشبختانه شاهد هیچ‌گونه بار ترافیکی نیستیم و وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی شهر روان گزارش می‌شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: