به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ معصومه آقاپور علیشاهی با انتقاد از ضعف سیستم پرداخت مالیات در کشور گفت: در مورد فرار مالیاتی باید زیر ساختهای لازم برای پرداخت مالیات در کشور درست شود تا بتوانیم مردم را موظف به پرداخت مالیات کنیم و با مالیات دریافتی شفاف سازی لازم برای مردم  صورت بگیرد.

شفاف نبودن پرداخت مالیات دلیلی بر نپرداختن مالیات

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه در کشور ما اکثریت مردم مالیات را اجبار و هزینه می دانند؛ درحالی که درکشورهای توسعه یافته مالیات به عنوان هزینه رفاهی افراد جامعه است و مردم با رغبت آن را پرداخت و فرار مالیاتی ندارند و حتی بعد از دریافت آن از سوی مسئولین برای  مردم  شفاف سازی می شود.

علیشاهی در ادامه تصریح کرد: آیا سازمان مالیاتی کشور دریافتی و پرداختی مالیات را برای مردم شفاف میکند؟ آیا ۳درصد دریافتی مالیات در حوزه درمان برای مردم مشخص میشود و صرف هزینه سلامت می شود؟ متاسفانه شفاف نبودن پرداخت مالیات انگیزه پرداخت مالیات را از مردم می گیرد.

اجبار پزشکان به استفاده از کارت خوان راه درستی برای پرداخت مالیات نیست

نماینده مردم در مجلس دهم در مورد چرایی دور زدن مالیات توسط برخی از  پزشکان گفت:  در کشور ما زیر ساختهای پرداختی مالیات برای پزشکان هم تقویت نشده است و حتی سیستم مالیاتی کشور به گونه ای طراحی شده است چه پزشک چه غیر پزشک از پرداخت مالیات امتناع  می کند؛  اگر تمام مطب های کشور هم  به کارت خوان مجهز باشد؛  برای درمان  به هر دلیلی که مجبور به پرداخت حق ویزیت به صورت نقدی باشید، به عنوان شهروند اعتراضی می کنید؟!  بی شک اجبار به استفاده از کارت خوان راه درستی برای پرداخت مالیات توسط پزشکان نیست چرا که می توانند به هزاران راه از پرادخت مالیات سر باز زنند.

دور زدن قانون در همه جای دنیا است

او در ادامه تاکید کرد: دور زدن مقررات و سرپیچی از قوانین برای همه مردم دنیا وجود دارد اما بستگی به زیر ساخت جامعه و نحوه برخورد قوه مقننه و مسئولین مربوطه  با متخلفین دارد؛ بارها در کمیسیون اقتصادی کشور مطرح کرده ام سیستم مالیات بر ارزش افزوده  برای پرداخت مالیات راه درستی نیست، پرداخت مالیات باید به عنوان مالیات بر مصرف پرداخت شود؛ یعنی مصرف کننده نهایی در آخرین لحظه که کالا را برای مصرف خرید می کند مالیات آن را پرداخت کند.

نامنظمی  وهرج و مرج در سیستم پرداختی مالیات کشور

اقاپورعلیشاهی به نامنظمی در پرداخت مالیات اشاره  و در مورد مالیات برحقوق؛ گفت: مالیات بر مصرف در چند کشور توسعه یافته اجرا شد و نتایج مثبتی هم داشت؛ در این سیستم پرداختی مالیات افراد با توجه به حقوق و درآمدی که دارند مشخص و پرداخت می شود، عدالت و زیر ساخت پرداخت مالیات باید گونه درست و منظم  طراحی شود نه براساس  نامنظمی وهرج و مرجی که در حال حاضر  سیستم پرداختی مالیات کشور دارد.

ویزیت در مناطق محروم در ازای مالیات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم  گفت: هر پزشک با توجه به تخصصی که دارد و با صلاحدید وزارت بهداشت به مدت ده روز در سال اقدام به خدمات رسانی رایگان در مناطق محروم  کشور کند براساس خدمات و هزینه های هر پزشک در این مدت ده روز ارائه می کند می توانند مالیات پرداخت نکنند؛ هر کس از این طرح حمایت نکرد با توجه شرایط که دارند از حقوق تا ابطلال کسب مجوز طبابت این افراد استفاده کنیم، این گونه خدمات  نه تنها مالیات پرداختی پزشکان را کاهش می دهد بلکه باعث کاهش پرداختی از جیب قشر ضعیف جامعه  می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: