به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ متن جوابیه  :  شهریور در ساعت مقرر تهران را 22  هواپیمایی ایران ایر تور روز جمعه 879 باطلاع میرساند ,پرواز شماره بمقصد تبریز ترک کرد که پس از دقایقی خلبان پرواز با تشخیص یک نقص جزئی در هواپیما و اینکه علیرغم این نقیصه و مطابق با دستورالعمل پروازی این هواپیما می توانسته به پرواز خود ادامه دهد لذا باتوجه به اینکه ادامه پرواز این هواپیما از تبریز به کشور ترکیه بوده   ,در راستای حفظ مضاعف ایمنی مسافران و سلامت پرواز به فرودگاه مبدا مراجعت نموده است  .  ساعت به 2 متعاقبا مسافران با پروازهای دیگر  به مقصد تبریز  اعزام و هواپیمای یاد شده نیز  با رفع نقص پس از چرخه عملیاتی ناوگان این شرکت بازگشته است  . ضمن تکذیب ادعای مدیر کل محترم فرودگاه مهرآباد در اعلام غیر تخصصی خبر  ,خاطر نشان می شود  , اعلام وضعیت اضطراری مطابق مقررات عملیات پرواز و مدیریت ترافیک هوایی مستلزم مراتبی است که خلبان به تشخیص آن اعلام وضیت اضطراری می نماید  ,کما اینکه این پرواز بسبب حیاتی نبودن نقص حادث شده  اعلام . وضعیت اضطراری ننموده و بصورت  عادی اقدام به فرود در فرودگاه مهر آباد نموده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: