به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اهمیت ازدواج با توجه به کارکردهایی که در ادامه آن مترتب جوان مجرد می‌شود، صحه‌ای بی‌بدیل است بر تشکیل قدیمی‌ترین و در عین حال طبیعی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که پایه هر اجتماع بزرگ‌تر است. ازدواج پاسخی رسا و اساسی به مجموعه ای از نیازهای بشری است. لذا ساختار طبیعی و فطری انسانی، در راستای تامین آرامش روانی زن و مرد، تداوم نسل بشر، ارضای بهنجار غریزه جنسی، جلوگیری از انحرافات اجتماعی و نیز مشروعیت بخشی به فرزندان، صورت و مدلی را در یک قالب مفهومی با غنایی فارغ از تخلف طبیعی و فطری بشر را که همان ازدواج است، توصیه و تجویز می نماید.

ازدواج و تاخیر آن امری اجتماعی است. شکل‌گیری و تغییرپذیری آن در نزد افراد، در فرایند تعامل خود با جامعه و تحت تأثیر سطوح مختلف کلان، میانی و خرد بوده است. به بیانی دیگر تاخیر ازدواج به معنای مجموعه‌ای نگرش و در انتها کنش تجربه زیسته فرد مجرد است که در مسیر دوری یا نزدیکی نظام معنایی حاکم بر جامعه به واسطه تاثیرپذیری و یا جامعه پذیری ناقص فرد خودخواسته یا ناخواسته صورت می‌پذیرد. اما آن چه زیست تجردی به واسطه افزایش سن ازدواج برای جوانان، که بحران تاخیر ازدواج است را در پی دارد، به اذعان کارشناسان شامل: اعتیاد، روابط نامشروع جنسی، بزهکاری اخلاقی، مشکلات روانی و رفتارهای نامتعادل سیاسی و اجتماعی است.

در این میان شاید بتوان تاثیر این تاخیر را در میان جنس مونث بیشتر شاهد بود. از آن رو که اثر بحران تاخیر ازدواج زنان به سبب نقش‌های متفاوت جنسی که از آن با عنوان مادری، بارداری و حساسیت های ناشی از این جنس، یاد می‌کنند. بلاشک یکی از پیامدهای بالا رفتن سن ازدواج و تاخیر در تشکیل خانواده کاهش نرخ باروری یا محدود شدن آن است که خود منشا تبعات بعدی از قبیل پیر شدن خانواده و عدم نشاط، پویایی، کارآیی و مطلوبیت خانواده، همچنین اختلاف سنی بیش از حد بین والدین و فرزندان و اختلافات فرهنگی اجتماعی ناشی از عدم درک متقابل والدین و فرزندان  و مواردی از این دست است.

 بالا رفتن سطح توقعات هر طرف از طرف دیگر یکی دیگر از عواملی است که هم تزلزل و عدم ثبات تشکیل خانواده در این شرایط و هم رسیدن احتمالی به تجرد قطعی را در پی خواهد داشت، لذا تاخیر در تشکیل خانواده و افزایش سن ازدواج تبعات و آثار جبران ناپذیری در جامعه خواهد داشت که لزوم اهتمام و توجه ویژه به این بخش را می‌طلبد.

این تاخیر ناشی از عوامل گوناگون فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی و... است و لازمه توجه و کار در تمامی سطوح از بینشی تا کنشی را در بر می‌گیرد. از این رو می‌طلبد برنامه‌ریزی جامع و کلی نگر در مورد حل این معضل و جلوگیری از پیشروی آن طراحی و اجرا شود که در آن نقش مردم و مجموعه‌های مردمی نقشی بی‌بدیل و اثرگذار است. آنجا که مردم به پشتوانه ظرفیت های حاکمیتی به کمک دولت آمده و می‌تواند از سطوح مختلف گفتمان‌سازی و جریان سازی تسهیل ازدواج، ازدواج بهنگام، ازدواج آسان تا اجرا از قبیل واسطه‌گری و ... نقش ایفا کرده و حل مساله را تسریع، تسهیل و محقق نماید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: