به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ انوشیروان محسنی بندپی در جلسه مجمع مشورتی جوانان استان تهران با اشاره به مطالبات جوانان این مجمع اظهار داشت: هویت قائل شدن برای مجمع مشورتی جوانان ضروری است چراکه این افراد می‌توانند در پیگیری مشکلات هر شهرستان اثرگذار باشند.

وی افزود: ایجاد خانه جوان، پارک بانوان و پیگیری موضوعات و مشکلات شهرستان‌ها از مطالبات عمده جوانان است که در مورد شهرستان‌هایی که خانه جوان ندارند با همکاری شهرداری و فرمانداری ملکی اجاره می‌شود تا سپس امکان ساخت فراهم شود.

استاندار تهران گفت:: جلسه‌ای با حضور فرمانداران به منظور تعامل و بررسی وضعیت هر شهرستان جهت بهره‌گیری از ظرفیت مجمع جوانان برگزار می‌شود تا بتوان زمینه استفاده از این ظرفیت اثرگذار را بیشتر کنیم.

استاندار تهران با اشاره به اینکه ظرفیت مجمع مشورتی جوانان در شهرستان‌ها به کار گرفته شود افزود: موضوعاتی که در قالب کمیته‌های پنجگانه این مجمع بررسی می‌شود بر اساس بینش، نگرش و نگاه توسعه‌ای به مسائل مختلف شهرستان پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت رفع نقاط ضعف مجمع بیان کرد: تلاش اعضای این مجمع برای ایجاد نوعی تحرک در دستگاه‌های اداری و اجرایی ارزشمند است بر این اساس باید این ظرفیت به درستی مورداستفاده قرار گیرد.

استاندار تهران تأکید کرد: اگر فرمانداران باور کنند که با کمک این افراد و نگاه اجتماعی آن‌ها می‌توان مشکلات را کمتر کرد نتایج مطلوبی در سطح شهرستان‌ها به دست می‌آید و باید به عنوان مطالبه قانونی زمینه حضور اعضای مجمع در جلسات مختلف استان و شهرستان‌ها فراهم شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: